จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบ้านฉาง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาขุดลอกคลองระบายตะกอน สถานีผลิตน้ำมาบยางพร
เลขที่สัญญา :
กปภ.บฉ.064/2563
วันที่ทำสัญญา :
8 พ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
9 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
7 มิ.ย. 2563
ผู้บันทึก :
นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-17 15:31:36
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 8 พ.ค. 2563 นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ