จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ถนนสายพระประโทน – บ้านแพ้ว ซอย 4 หมู่ที่ 3 ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/91/2563
วันที่ทำสัญญา :
8 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
11 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
9 มิ.ย. 2563
ผู้บันทึก :
นางสาวปวีณา พวงทิพย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-22 11:00:56
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 10 เม.ย. 2563 นางสาวปวีณา พวงทิพย์