จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
ชื่อโครงการ :
ย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ถนนสายเพชรเกษม – หนองต้นนุ่น อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/90/2563
วันที่ทำสัญญา :
3 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
6 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
4 มิ.ย. 2563
ผู้บันทึก :
นางสาวปวีณา พวงทิพย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-22 10:57:26
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 7 เม.ย. 2563 นางสาวปวีณา พวงทิพย์