จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1 ตำบลดอนกรวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/75/2563
วันที่ทำสัญญา :
30 มี.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
2 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
30 มิ.ย. 2563
ผู้บันทึก :
นางสาวปวีณา พวงทิพย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-22 10:45:27
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 2 เม.ย. 2563 นางสาวปวีณา พวงทิพย์