จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาภูเขียว
ชื่อโครงการ :
งานเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว,ติิดตั้งเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าพร้อมประสานท่อภายใน จำนวน 2 บ่อ โรงกรองน้ำแม่ข่ายภูเขียว ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ กปภ.สาขาภูเขียว
เลขที่สัญญา :
8/2563
วันที่ทำสัญญา :
7 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
11 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
10 พ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นายทองสุข ทองดีเวียง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-21 16:14:06
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 21 เม.ย. 2563 นายทองสุข ทองดีเวียง