จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
ชื่อโครงการ :
โครงการวางท่อส่งน้ำดิบ(ชั่วคราว) จากขุมเชิงทะเลซอย 4ไปยังสถานีผลิตน้ำบางโจ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.4/54/2563
วันที่ทำสัญญา :
20 พ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
28 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
26 มิ.ย. 2563
ผู้บันทึก :
นางสาวจิรวรรณ ขวัญนาค
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-20 18:06:34
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 20 พ.ค. 2563 นางสาวจิรวรรณ ขวัญนาค