จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาโชคชัย
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณโครงการ เดอะมิวส์ เอสเตท (โครงการ 2 ) หมู่ที่ 3 ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาโชคชัย 8/2563
วันที่ทำสัญญา :
17 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
18 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
1 มิ.ย. 2563
ผู้บันทึก :
นางทรรศนีย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-21 14:09:05
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 17 เม.ย. 2563 นางทรรศนีย์