จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขามหาชนะชัย
ชื่อโครงการ :
งานปรัปบรุงท่อส่งน้ำข้ามคลองกุดกุง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขามหาชนะชัย 1/2563
วันที่ทำสัญญา :
10 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
11 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
25 พ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นางสาวจงจิตต์ อ่อนอก
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-20 11:38:18
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 7 เม.ย. 2563 นางสาวจงจิตต์ อ่อนอก