จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขานราธิวาส
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นายไสว ขานโม ชั่วคราว ถนนระแงะมรรคา ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
เลขที่สัญญา :
กปภ.นธ.32/2563
วันที่ทำสัญญา :
13 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
14 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
13 พ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
5552027
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-21 14:48:17
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 13 เม.ย. 2563 5552027