จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาศรีราชา
ชื่อโครงการ :
งานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า สถานีผลิตน้ำบางพระ 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา
เลขที่สัญญา :
26/2563
วันที่ทำสัญญา :
31 มี.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
1 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
30 พ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นางสาวพนิตธิดา พรหมเมศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-20 10:01:34
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 1 เม.ย. 2563 นางสาวพนิตธิดา พรหมเมศ