จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชุมพร
ชื่อโครงการ :
งานซ่อมแซมจุดประสานท่อ บริเวณซอยชลธีวรา และซอยอนุกูล ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่สัญญา :
26/2563
วันที่ทำสัญญา :
17 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
17 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
16 พ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นางสาวพรนิภา วงศ์นาญาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-17 15:38:58
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 17 เม.ย. 2563 นางสาวพรนิภา วงศ์นาญาติ