จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเมืองพล
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหนองบั่ว (คุ้มหัวหนอง) หมู่ 2 ต.เก่างิ้ว อ.พล จ.ขอนแก่น
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาเมืองพล 85/2563
วันที่ทำสัญญา :
3 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
4 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
18 พ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นางสาวกรวรรณ เตชะแก้ว
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-16 16:06:08
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 3 เม.ย. 2563 นางสาวกรวรรณ เตชะแก้ว