จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาแม่ริม
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับ นายทรรศพงศ์ ฐิติรัตน์ภักดี
เลขที่สัญญา :
กปภ.ส.มร.9/2563
วันที่ทำสัญญา :
14 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
16 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
15 พ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
ธนิวรรณ ชูอินทร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-16 14:27:06
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 14 เม.ย. 2563 ธนิวรรณ ชูอินทร์