จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาแม่ริม
ชื่อโครงการ :
งานบำรุงรักษาระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก(PLC)กปภ.สาขาม่ริม
เลขที่สัญญา :
กปภ.ส.มร.7/2563
วันที่ทำสัญญา :
10 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
15 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
13 ก.ค. 2563
ผู้บันทึก :
ธนิวรรณ ชูอินทร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-16 14:08:58
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 10 เม.ย. 2563 ธนิวรรณ ชูอินทร์