จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบ้านฉาง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 150 มิลลิเมตร เพื่อติดตั้งซื้อขายน้ำ (Bulk Sale) ให้เทศบาล ตำบลมาบข่า บริเวณถนนสาย3191 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
เลขที่สัญญา :
กปภ.บฉ.057/2563
วันที่ทำสัญญา :
22 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
23 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
22 พ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-23 17:42:01
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 22 เม.ย. 2563 นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ