จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบ้านฉาง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานสูบทอยน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล
เลขที่สัญญา :
กปภ.บฉ.056/2563
วันที่ทำสัญญา :
15 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
16 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
5 พ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-20 16:48:29
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 15 เม.ย. 2563 นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ