จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
ชื่อโครงการ :
จ้างก่อสร้างงานวางท่อจากแม่ข่าย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิมายังหน่วยบริการบ้านค่าย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ กปภ.สาขาชัยภูมิ โดยวิธีคัดเลือก
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.6/73/2563
วันที่ทำสัญญา :
20 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
21 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
19 ก.ค. 2563
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-24 13:31:47
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 20 เม.ย. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6