จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
ชื่อโครงการ :
งานเปลี่ยนกรวดกรองทรายกรองและซ่อมแซมประตูน้ำ กปภ.สาขากุฉินารายณ์ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.6/76/2563
วันที่ทำสัญญา :
29 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
5 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
2 ส.ค. 2563
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-30 14:35:53
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 29 เม.ย. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6