จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
ชื่อโครงการ :
โครงการบำรุงรักษาระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) กปภ.สาขามหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.6/83/2563
วันที่ทำสัญญา :
14 พ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
20 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
17 ส.ค. 2563
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-19 14:44:17
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 14 พ.ค. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6