จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
ชื่อโครงการ :
โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก กปภ.สาขาชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.6/81/2563
วันที่ทำสัญญา :
14 พ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
20 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
17 ส.ค. 2563
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-22 11:22:08
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 14 พ.ค. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6