จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
ชื่อโครงการ :
จ้างโครงการขุดลอกสระพักตะกอน กปภ.สาขาขอนแก่น (พ.) อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.6/74/2563
วันที่ทำสัญญา :
23 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
29 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
27 มิ.ย. 2563
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-28 15:13:26
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 23 เม.ย. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6