จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาแม่ริม
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ นางกิตติมา ภมรศิริ 229 หมู่ 4 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
เลขที่สัญญา :
กปภ.ส.มร.ที่ 6/2563
วันที่ทำสัญญา :
8 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
10 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
29 เม.ย. 2563
ผู้บันทึก :
ธนิวรรณ ชูอินทร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-13 15:19:42
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 8 เม.ย. 2563 ธนิวรรณ ชูอินทร์