จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาศรีราชา
ชื่อโครงการ :
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึง มี.ค.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่สัญญา :
02/2563
วันที่ทำสัญญา :
20 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
13 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
27 เม.ย. 2563
ผู้บันทึก :
นางสาวพนิตธิดา พรหมเมศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-13 13:22:45
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 13 เม.ย. 2563 นางสาวพนิตธิดา พรหมเมศ