จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาศรีราชา
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้ สำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ บริเวณภายในชุมชนเขาดิน ซอย 8 ม.3 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา
เลขที่สัญญา :
28/2563
วันที่ทำสัญญา :
7 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
8 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
22 พ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นางสาวพนิตธิดา พรหมเมศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-20 09:48:46
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 8 เม.ย. 2563 นางสาวพนิตธิดา พรหมเมศ