จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาแม่ริม
ชื่อโครงการ :
จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่สัญญา :
กปภ.ส.มร.10/2563
วันที่ทำสัญญา :
7 พ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
7 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
4 ส.ค. 2563
ผู้บันทึก :
ธนิวรรณ ชูอินทร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-12 14:09:41
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 7 พ.ค. 2563 ธนิวรรณ ชูอินทร์