จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ)
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาซ่อมท่อ HDPE ขนาด 800 มม.บริเวณ คลองส่าเหล้า ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
เลขที่สัญญา :
244/63
วันที่ทำสัญญา :
8 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
8 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
15 เม.ย. 2563
ผู้บันทึก :
นางสุธารัตน์ พิชัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-10 11:35:53
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 8 เม.ย. 2563 นางสุธารัตน์ พิชัย