จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสุโขทัย
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตประปา บริเวณ ซอยบ้านนางย้อยถึงถนนสุขาภิบาล 3 หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาสุโขทัย 7/2563
วันที่ทำสัญญา :
7 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
8 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
7 พ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นางนริศรา คุ้มคชสีห์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-09 09:59:38
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 7 เม.ย. 2563 นางนริศรา คุ้มคชสีห์