จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
ชื่อโครงการ :
ซื้ออุปกรณ์ ซ่อมบำรุงงานติดตั้งระบบสูบ-จ่ายน้ำอัตโนมัติ (PLC หรือ Micro Controller) กปภ.สาขายะหา
เลขที่สัญญา :
ใบสั่งซื้อเลขที่ 78/63
วันที่ทำสัญญา :
7 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
7 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
29 พ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-22 15:05:29
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 7 เม.ย. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5