จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาปักธงชัย
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกบริการปฏิบัติงานช่วยผลิตน้ำ ณ หน่วยบริการวังน้ำเขียว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาปักธงชัย 4/2563
วันที่ทำสัญญา :
7 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
1 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
30 ก.ย. 2563
ผู้บันทึก :
5541033
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-08 17:53:35
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 7 เม.ย. 2563 5541033