จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
ชื่อโครงการ :
งานก่อสร้างโรงสูบน้ำย้อนกลับ สถานีผลิตน้ำบ้านลาด กปภ.สาขาเพชรบุรี
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/112/2563
วันที่ทำสัญญา :
15 พ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
18 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
13 พ.ย. 2563
ผู้บันทึก :
ปวีณา พวงทิพย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-20 10:01:55
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 20 พ.ค. 2563 ปวีณา พวงทิพย์