จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาแม่สอด
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ นายเดชา เพิ่มทรัพย์ธรรม ม.2 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก (กปภ.สาขาแม่สอด)
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาแม่สอด 3/2563
วันที่ทำสัญญา :
21 ม.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
22 ม.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
20 ก.พ. 2563
ผู้บันทึก :
นางจินดา เดชเดชา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-05 13:21:01
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 17 ม.ค. 2563 นางจินดา เดชเดชา