จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาแม่สอด
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ของนางแสงกุหลาบ วงษ์กิจ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก กปภ.สาขาแม่สอด
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาแม่สอด 14/2563
วันที่ทำสัญญา :
19 พ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
20 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
18 ก.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นางจินดา เดชเดชา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-20 15:39:50
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 22 เม.ย. 2563 นางจินดา เดชเดชา