จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบำเหน็จณรงค์
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาเปลี่ยนกรวดกรอง ทรายกรองและซ่อมเปลี่ยนประตูน้ำ
เลขที่สัญญา :
กปภ.สขบณ./07/2563
วันที่ทำสัญญา :
30 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
6 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
19 มิ.ย. 2563
ผู้บันทึก :
นางสาววรรณนิภา แฟสันเทียะ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-07-01 16:37:09
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 24 เม.ย. 2563 นางสาววรรณนิภา แฟสันเทียะ