จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาแม่ริม
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับ นางประพิมพรรณ ตันตยานุสรณ์ ซอย 18 บ้านดอนแก้ว ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
เลขที่สัญญา :
กปภ.ส.มร.ที่ 5/2563
วันที่ทำสัญญา :
1 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
1 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
30 เม.ย. 2563
ผู้บันทึก :
ธนิวรรณ ชูอินทร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-02 14:43:01
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 1 เม.ย. 2563 ธนิวรรณ ชูอินทร์