จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงมาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขาเดชอุดม (น.นาส่วง) ขนาด 200 มม. พร้อมอุปกรณ์
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.8/82/2563
วันที่ทำสัญญา :
7 พ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
14 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
11 ส.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-12 16:06:40
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 7 พ.ค. 2563 นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ