จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
ชื่อโครงการ :
ซื้อเครื่องจ่ายสารเคมี อัตราการจ่ายตั้งแต่ 151-350 ลิตร/ชม. จำนวน 2 เครื่อง
เลขที่สัญญา :
ใบสั่งซื้อ 3000272269
วันที่ทำสัญญา :
8 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
9 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
8 พ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-08 16:24:16
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 8 เม.ย. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7