จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเส้นท่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำจากสถานีผลิตน้ำ บ้านบางโจถึงธนาคารไทยพาณิชย์ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต กปภ.สาขาภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.4/48/2563
วันที่ทำสัญญา :
28 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
6 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
3 ส.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นางสาวจิรวรรณ ขวัญนาค
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-05 15:21:27
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 28 เม.ย. 2563 นางสาวจิรวรรณ ขวัญนาค