จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขานราธิวาส
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นายอายีดี ลีกามิง มาตรชั่วคราว หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส
เลขที่สัญญา :
กปภ.นธ.22/2563
วันที่ทำสัญญา :
30 มี.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
31 มี.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
29 เม.ย. 2563
ผู้บันทึก :
5552027
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-03-31 11:04:40
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 31 มี.ค. 2563 5552027