จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาประจวบคีรีขันธ์
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานซ่อมสายไฟฟ้าเมนพร้อมยกท่อร้อยสายไฟฟ้าไปแพสูบน้ำดิบ อ่างเก็บน้ำคลองบึง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์
เลขที่สัญญา :
ปข.4/2563
วันที่ทำสัญญา :
26 ธ.ค. 2562
วันที่เริ่มโครงการ :
27 ธ.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
9 ก.พ. 2563
ผู้บันทึก :
น.ส.สุกัลยา เกิดทอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-03-30 19:00:12
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 26 ธ.ค. 2562 น.ส.สุกัลยา เกิดทอง