จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเดิมบางนางบวช
ชื่อโครงการ :
งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณริมบึงกำมะเชียร หมู่ 9 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช
เลขที่สัญญา :
กปภ.ดบ1/2563
วันที่ทำสัญญา :
9 ม.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
10 ม.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
23 ก.พ. 2563
ผู้บันทึก :
สุภาพร เอกบุตร
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-03-30 16:07:26
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 27 ธ.ค. 2562 สุภาพร เอกบุตร