จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบ้านฉาง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท ศรีอุบลวิลล่า จำกัด วางท่อขยายเขตประปาเข้าโครงการศรีอุบลวิลล่า ม.1 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
เลขที่สัญญา :
กปภ.บฉ.046/2563
วันที่ทำสัญญา :
24 มี.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
25 มี.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
23 เม.ย. 2563
ผู้บันทึก :
นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-03-30 14:59:16
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 24 มี.ค. 2563 นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ