จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
ชื่อโครงการ :
โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan: WSP) งานกำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ กปภ.สาขาสกลนคร (แม่ข่าย) ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.7/114/2563
วันที่ทำสัญญา :
8 พ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
9 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
6 ส.ค. 2563
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-14 15:58:39
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 8 พ.ค. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7