จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงท่อจ่ายน้ำเพื่อส่งน้ำจากสถานีผลิตน้ำบ้านบางโจ ไปยังพื้นที่จ่ายน้ำบางวาด ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.4/50/2563
วันที่ทำสัญญา :
29 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
7 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
3 ก.ย. 2563
ผู้บันทึก :
นางสาวจิรวรรณ ขวัญนาค
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-05 15:35:58
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 29 เม.ย. 2563 นางสาวจิรวรรณ ขวัญนาค