จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
ชื่อโครงการ :
ซื้อเรือท้องแบนอลูมิเนียมขนาด 12 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์ขนาด 15 แรงม้า จำนวน 1 ลำ
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.7/10/2563
วันที่ทำสัญญา :
14 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
15 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
13 ก.ค. 2563
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-29 16:57:44
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 14 เม.ย. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7