จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาหนองแค
ชื่อโครงการ :
งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก (ALC) ในพื้นที่ กปภ.สาขาหนองแค
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาหนองแค 14/2563
วันที่ทำสัญญา :
5 พ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
6 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
30 ก.ย. 2563
ผู้บันทึก :
นางสมสวรรค์ ปล้องจันทา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-14 15:48:41
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 6 พ.ค. 2563 นางสมสวรรค์ ปล้องจันทา