จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบ้านฉาง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท เดอะ ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด วางท่อขยายเขตประปาเข้าโฉนด 3932 ม.1 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
เลขที่สัญญา :
กปภ.บฉ.054/2563
วันที่ทำสัญญา :
1 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
2 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
1 พ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-10 09:21:15
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 1 เม.ย. 2563 นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ