จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาแม่สอด
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อบริเวณ ถนนศรีพานิช – ถนนทางหลวงชนบทสาย ง.3 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาแม่สอด 11/2563
วันที่ทำสัญญา :
7 พ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
8 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
6 ก.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นางจินดา เดชเดชา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-20 15:51:41
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 7 เม.ย. 2563 นางจินดา เดชเดชา