จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณหน้าวัดทอง ถนนเศรษฐกิจ ถึง ถนนพระราม 2 ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/111/2563
วันที่ทำสัญญา :
13 พ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
16 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
11 พ.ย. 2563
ผู้บันทึก :
ปวีณา พวงทิพย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-20 09:52:40
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 20 พ.ค. 2563 ปวีณา พวงทิพย์