จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
ชื่อโครงการ :
งานจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 5 รายการ ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด ปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม)
เลขที่สัญญา :
69/63
วันที่ทำสัญญา :
26 มี.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
27 มี.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
10 พ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-13 13:52:27
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 13 เม.ย. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5