จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
ชื่อโครงการ :
ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายใยรัก (ถนนเศรษฐกิจ ถึง คลองแนวลิขิต) ตำบลคลองมะเดื่อ และ ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/97/2563
วันที่ทำสัญญา :
24 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
4 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
1 ส.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นายเอกรัตน์ กรปรีชา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-30 11:50:12
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 24 เม.ย. 2563 นายเอกรัตน์ กรปรีชา